FC Klingnau 1 (2. Liga)

Trainer
Imer Kryeziu +41 (79) 9337903

imer@live.se

Assistenztrainer
Brahim Maloki +41 (79) 4467962

b.maloki@novisgroup.ch

Coach
Samir Bajramovic
+41 (79) 7844988
samir_f1@hotmail.com